Vòng 12 - lớp 5 -2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:43' 11-02-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 947
VÒNG 12 - LỚP 5 - 2013-2014 (11/02)


BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 265,8 × 0,06 + 265,8 × 0,04 = 
Câu 2: Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số bằng 
Câu 3: Thương của hai số bằng 0,5; tổng của hai số đó bằng 126,9. Vậy số bé là 
Câu 4: 12,84 × 1,8 – 12,84 × 1,7 = 
Câu 5: Trường Kim Đồng có một số học sinh, trong đó 43,75% là nữ.Biết số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 160 bạn. Vậy tổng số học sinh của trường Kim Đồng có là 
Câu 6: Tìm số  biết∶        x 9 =  Trả lời: Số  là 
Câu 7: Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90 là số 
Câu 8: Cho một hình tam giác có đáy bằng 24cm. Biết nếu tăng đáy thêm 6cm thì diện tích tam giác đó tăng thêm 48. Tính diện tích tam giác đã cho. Trả lời: Diện tích tam giác đã cho là 
Câu 9: Cho 2 số có hiệu bằng 42,7. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ 2 nhân với 2,5 thì được  hai tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứa nhất. Trả lời:Vậy số thứ nhất là 
Câu 10: Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6cùng có số dư là 1. Trả lời:Số đó là