Trích biên bản bình xét thi đua cuối năm 2010-2011- Tộ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:50' 01-06-2011
Dung lượng: 6.1 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
( ( (
TRÍCH BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
NĂM HỌC 2010 – 2011 - TỔ KHỐI 5

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 19 tháng 05 năm 2011
Địa điểm: Phòng học lớp 5C - Trường TH Trần Hưng Đạo
Thành phần: Tổ khối 5 ( 7/7 đồng chí - Vắng 0)
Chủ trì: Đồng chí Phạm Xuân Toạn (TT)
Thư kí: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy
NỘI DUNG CUỘC HỌP
1/ Căn cứ vào phiếu đánh giá và xếp loại của cá nhân giáo viên, Tổ tiến hành họp, bình xét và xếp loại giáo viên theo QĐ số 14/Bộ GD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp năm học 2010 – 2011. Kết quả cuối cùng được tổng hợp như sau :
- Loại Xuất sắc : 7/7 đồng chí. (chiếm tỉ lệ : 100%)
- Loại Khá : 0 đồng chí.
- Loại Trung bình : 0 đồng chí.
2/ Danh sách cụ thể :
STT
Họ và tên giáo viên
Xếp loại
Ghi chú

1
Võ Thị Mão
Xuất sắc


2
Nguyễn Thị Thảo
Xuất sắc


3
Phạm Xuân Toạn
Xuất sắc


4
Nguyễn Thị Thuý
Xuất sắc


5
Lại Khương Duy
Xuất sắc


6
Trần Thị Hồng Hải
Xuất sắc


7
Đào Duy Khương
Xuất sắc


 * Nhận xét chung :
Trong quá trình đánh giá, từng cá nhân bám sát những yêu cầu của chuẩn tự đánh giá, xếp loại tương đối sát; Tổ cũng thực hiện nghiêm túc các quy trình đánh giá xếp loại, đặc biệt coi trọng quá trình tự đánh giá của giáo viên và không xem nhẹ vai trò của tập thể trong việc nhận xét đánh giá cũng như góp ý giúp đồng nghiệp tiến bộ.
Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.
EaKar, ngày 19 tháng 5 năm 2011
Thư kí Chủ tọa
Nguyễn Thị Thúy Phạm Xuân Toạn