Cách cắt hình ảnh đơn giản

Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:47' 29-09-2012
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
CÁCH CẮT HÌNH ĐƠN GIẢN

Bạn muốn cắt hình ảnh? Thật đơn giản, bạn chỉ cần như sau:
1/ Chọn Paint

2/ Chọn Fle – Open

3/ Chọn thư mục chứa hình ảnh


4/ Chọn hình ảnh cần cắt

5/ Nhấp chọn ô (hình chữ nhật)

6/ Đặt con trỏ, giữ và rê trong vùng cần cắt (Rê từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)

7/ Đặt con trỏ lên vùng vừa chọn – Nhấp chuột phải - chọn Cut – rồi dán vào thư mục hay vùng tùy ý* Muốn xóa hình đã cắt trong Paint
- Cách 1 : Chọn Edit – Undo (2 lần)

- Cách 2 : Chọn Edit – Select All – Delete
* Nếu hình ảnh ở trong Word, không mở được thư mục chứa, có thể làm như sau:
1/ Mở tệp có hình ảnh: Nhấp chuột phải vào hình ảnh – chọn Cut hoặc Copy

2/ Mở Paint

3/ Chọn Edit – Paste – (Rồi rê chuột cắt, dán như trên)