BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN - NƠI CƯ TRÚ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:58' 04-11-2012
Dung lượng: 15.8 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN EAKAR ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: Trần Hưng Đạo -----------(((-----------
EaKar, ngày 05 tháng 11 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: PHẠM XUÂN TOẠN
Vào Đảng ngày 21 / 02 / 2000 ; Chính thức ngày 21 / 02 / 2001.
Chức vụ công tác hiện nay : Tổ trưởng Tổ khối 5.
Là Đảng viên thuộc chi bộ: Trần Hưng Đạo – Đảng bộ : Thị trấn Eakar.
Thực hiện chương trình kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2012, căn cứ theo 4 tiêu chuẩn Hướng dẫn số 07-HD/BTCTTW ngày 11/10/2011 của Ban tổ chức TW, Đảng viên tự kiểm điểm như sau:
1 - Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước.
Luôn có tinh thần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; kiên quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.
Không ngừng học tập để nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như năng lực công tác.
2 - Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, mọi lúc, mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân luôn gương mẫu, đầu tàu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; luôn thực hành tiết kiệm tiền của và thời gian, không tham ô, lãng phí. Bản thân luôn có lối sống giản dị, hoà đồng, được đồng chí , đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh, học sinh tin yêu, quý mến. Tuyệt đối không làm những việc Đảng viên không được làm.
- Có tinh thần đoàn kết với mọi người; xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, giữ mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, gần gũi với nhân dân, thân thiện với mọi người, không có biểu hiện xa rời quần chúng.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần và quyền làm chủ tập thể trong nhà trường; phối kết hợp và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham gia giáo dục, với các đoàn thể quần chúng, với phụ huynh và nhân dân.
- Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, của trường; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình; ý thức tổ chức kỉ luật cao.
- Trong công việc luôn trung thực và khách quan; thái độ phục vụ tận tình.
3 - Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
- Được nhà trường phân công Tổ trưởng tổ khối 5, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Inenrnet khối 4-5, công tác chủ nhiệm lớp 5B, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự phân công, tham mưu, đề xuất ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ, của Ban thanh tra, của lớp chủ nhiệm cũng như công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nên luôn đưa ra kế hoạch sát, kịp thời và hiệu quả; được Ban giám hiệu đánh giá cao.
- Trong năm học vừa qua, với cương vị và nhiệm vụ của mình, bản thân tôi luôn nhiệt tình, năng nổ, tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đề ra kế hoạch và biện pháp có tính khả thi cao để Ban thanh tra và Tổ 5 thực hiện nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó, đưa Tổ 5 vững bước đi lên và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhiều năm liền đạt Tổ Tiên Tiến.
- Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, tạp chí, truy cập Internet để nâng cao hiểu biết cũng như trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; không ngừng đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.
4- Ý thức tổ chức kỷ luật:
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của tổ chức.
Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ