Vòng 9 - Lớp 5 - 2012-2013 (3)

Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:03' 21-12-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 658
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Thu Phương)
VÒNG 9 – LỚP 5 – 21-12-2012Tỉ số phần trăm giữa 0,063 và 12,6 là : ………….% (0,5)
Tỉ số phần trăm giữa 0,32 và 128 là : ………….% (0,25)
Tỉ số phần trăm giữa 1,35 và 18 là : ………….% (7,5)
Tỉ số phần trăm giữa 2,88 và 4,8 là : ………….% (60)
Tỉ số phần trăm giữa 3 và 4 là : ………….% (75)
Tỉ số phần trăm giữa 4,75 và 38 là : ………….% (12,5)
Tỉ số phần trăm giữa 11,7 và 10,4 là : ………….% (112,5)
Tỉ số phần trăm giữa 13,2 và 8,25 là : ………….% (160)
Tỉ số phần trăm giữa 13,5 và 10,8 là : ………….% (125)
Tỉ số phần trăm giữa 36,55 và 86 là : ………….% (42,5)
Tính: 10% của 2,5 là :………. (0,25)
Tính: 20% của 45,5 là :………. (9,1)
Tính: 20% của 22,5 là :………. (4,5)
Tính: 30% của 5 là :………. (1,5)
Tính: 40% của 8 là :………. (3,2)
Tính: 50% của 7 là :………. (3,5)
Tính: 60% của 24 là :………. (14,4)
Tính: 70% của 68 là :………. (47,6)
Tính: 75% của 186 là :………. (139,5)
Tính: 90% của 90 là :………. (81)
44/ Lớp có 22 h/s nữ, chiếm 55% số h/s của lớp. Lớp có ? em. ( Lớp : 40 h/s )
44/ Lớp có 24 h/s nam, chiếm 60% số h/s của lớp. Lớp có ? em. ( Lớp : 40 h/s )
44/ Lớp có 40 h/s . Trong đó nữ chiếm 40%. ( Nữ : 16 em ; nam : 24 em )
44/ Lớp có 40 h/s . Trong đó số h/s xếp loại ĐĐT 75%, còn lại K. (ĐĐT : 30 em ; K: 10 em )
28/ Bán lãi 60 % giá vốn . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 37,5 % )
28/ Cạnh hình vuông tăng lên gấp rưỡi thì chu vi tăng thêm ? % giá bán . ( 50 % )
22/ Cạnh hình vuông tăng 40 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 40 % ; 96 % )
25/ Tăng chiều dài 25 % thì phải giảm chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 20 % )
40/ Bán 1000 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 8 tấn )


1/ Điền số thích hợp: 69 dm =……..m (0,69) ; 2/ Điền số thích hợp: 245 dm =……..m (2,45)
3/ Điền số: 8m 6 cm =……..m (8,0006) ; 4/ Điền số: 75 dam =……..km (0,0075)
5/ Điền số: 8m 245cm =……..m (8,0245) ; 6/ Điền số: 2013 dam =……..km (0,2013)
BÀI THI SỐ 3 : Vượt chướng ngại vật (ô-tô) (50đ)
1/ Điền số thích hợp: 4m 15dm =……..m (4,15) ; 2/ 25m 9dm =……..m (25,09)
3/ 9m 75cm =…….m(9,0075) ; 4/868dam =……km(0,0868);5/ 2005dam =…km(0,2005)
6/ 4km 68hm =……..km(4,68) ; 7/ Điền số thích hợp: 45km 2hm =……..km (45,02).
8/Tìm1STN.Nếu viết CS4 vào bên phải thì được số mới hơn số phải tìm 1678đ/vị. (186)
9/Tìm1STN.Nếu xoá CS 5 bên phải thì được số mới kém số phải tìm 1751đ/vị. (1945)
10/Tìm1STN.Nếu xoá CS hàng đ/vị thì được số mới kém số phải tìm 1794đ/vị. (1993)
11/ Tổng 2 số bằng 594; biết số thứ I x 4 = II x 5 . Tìm 2 số đó ? ( 330 ; 264 )
12/ Hiệu 2 số bằng 59; biết số thứ I : 2 = II : 3. Tìm 2 số đó ? ( 118 ; 177 )
13/ Hiệu 2 số bằng 95; biết