Vòng 9 - Lớp 5 - 2012-2013 (3)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:03' 21-12-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 662
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Thu Phương)
VÒNG 9 – LỚP 5 – 21-12-2012Tỉ số phần trăm giữa 0,063 và 12,6 là : ………….% (0,5)
Tỉ số phần trăm giữa 0,32 và 128 là : ………….% (0,25)
Tỉ số phần trăm giữa 1,35 và 18 là : ………….% (7,5)
Tỉ số phần trăm giữa 2,88 và 4,8 là : ………….% (60)
Tỉ số phần trăm giữa 3 và 4 là : ………….% (75)
Tỉ số phần trăm giữa 4,75 và 38 là : ………….% (12,5)
Tỉ số phần trăm giữa 11,7 và 10,4 là : ………….% (112,5)
Tỉ số phần trăm giữa 13,2 và 8,25 là : ………….% (160)
Tỉ số phần trăm giữa 13,5 và 10,8 là : ………….% (125)
Tỉ số phần trăm giữa 36,55 và 86 là : ………….% (42,5)
Tính: 10% của 2,5 là :………. (0,25)
Tính: 20% của 45,5 là :………. (9,1)
Tính: 20% của 22,5 là :………. (4,5)
Tính: 30% của 5 là :………. (1,5)
Tính: 40% của 8 là :………. (3,2)
Tính: 50% của 7 là :………. (3,5)
Tính: 60% của 24 là :………. (14,4)
Tính: 70% của 68 là :………. (47,6)
Tính: 75% của 186 là :………. (139,5)
Tính: 90% của 90 là :………. (81)
44/ Lớp có 22 h/s nữ, chiếm 55% số h/s của lớp. Lớp có ? em. ( Lớp : 40 h/s )
44/ Lớp có 24 h/s nam, chiếm 60% số h/s của lớp. Lớp có ? em. ( Lớp : 40 h/s )
44/ Lớp có 40 h/s . Trong đó nữ chiếm 40%. ( Nữ : 16 em ; nam : 24 em )
44/ Lớp có 40 h/s . Trong đó số h/s xếp loại ĐĐT 75%, còn lại K. (ĐĐT : 30 em ; K: 10 em )
28/ Bán lãi 60 % giá vốn . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 37,5 % )
28/ Cạnh hình vuông tăng lên gấp rưỡi thì chu vi tăng thêm ? % giá bán . ( 50 % )
22/ Cạnh hình vuông tăng 40 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 40 % ; 96 % )
25/ Tăng chiều dài 25 % thì phải giảm chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 20 % )
40/ Bán 1000 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 8 tấn )


1/ Điền số thích hợp: 69 dm =……..m (0,69) ; 2/ Điền số thích hợp: 245 dm =……..m (2,45)
3/ Điền số: 8m 6 cm =……..m (8,0006) ; 4/ Điền số: 75 dam =……..km (0,0075)
5/ Điền số: 8m 245cm =……..m (8,0245) ; 6/ Điền số: 2013 dam =……..km (0,2013)
BÀI THI SỐ 3 : Vượt chướng ngại vật (ô-tô) (50đ)
1/ Điền số thích hợp: 4m 15dm =……..m (4,15) ; 2/ 25m 9dm =……..m (25,09)
3/ 9m 75cm =…….m(9,0075) ; 4/868dam =……km(0,0868);5/ 2005dam =…km(0,2005)
6/ 4km 68hm =……..km(4,68) ; 7/ Điền số thích hợp: 45km 2hm =……..km (45,02).
8/Tìm1STN.Nếu viết CS4 vào bên phải thì được số mới hơn số phải tìm 1678đ/vị. (186)
9/Tìm1STN.Nếu xoá CS 5 bên phải thì được số mới kém số phải tìm 1751đ/vị. (1945)
10/Tìm1STN.Nếu xoá CS hàng đ/vị thì được số mới kém số phải tìm 1794đ/vị. (1993)
11/ Tổng 2 số bằng 594; biết số thứ I x 4 = II x 5 . Tìm 2 số đó ? ( 330 ; 264 )
12/ Hiệu 2 số bằng 59; biết số thứ I : 2 = II : 3. Tìm 2 số đó ? ( 118 ; 177 )
13/ Hiệu 2 số bằng 95; biết