Vòng 10 - Lớp 4 - 2011-2012 (Đ2)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:50' 23-12-2012
Dung lượng: 77.6 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC (Đ2)
LỚP4 - VÒNG 10 – 2011-2012
Họ và tên : ……………………………………….………………….….
Bài 1 : Chọn các giá trị tăng dần: (10đ)

Bài 2 : Thỏ tìm cà rốt: (22đ)
Câu 1: Thương của một phép chia bằng 2008. Nếu giảm số bị chia 4 lần và giữ nguyên số chia thì thương mới là …………….…
Câu 2: 300cm : 6 = …………..dm ; Câu 3: 65cm x 5 + 10cm = ………..cm
Câu 4: Hải có 245 viên bi. Số bi của Hải gấp 5 lần số bi của Hùng. Cả hai bạn có : ……….….viên bi.
Câu 5: Tổng số tuổi ông và cháu hai năm trước là 64 tuổi. Biết 3 năm nữa ông hơn cháu là 56 tuổi.
Trả lời :  Tuổi ông hiện nay là : ………….tuổi; Tuổi cháu hiện nay là :…………tuổi.
Câu 6: Một mét vải xanh giá 24 000đ, một mét vải trắng giá 28 000đ. Mẹ mua 2m vải xanh và 4 m vải trắng. Mẹ phải trả ………………..đ.
Câu7:Một thùng sữa 10 vỉ, mỗi vỉ có 4 hộp sữa. Mỗi hộp sữa giá 3000đ.Nếu mua 3 thùng sữa thì hết : ……đ
Câu 8: Đường từ nhà Mai đến trường phải đi qua sân Uỷ ban xã. Biết quãng đường từ nhà Mai đến Uỷ ban xã dài 85dam, đoạn đường từ Uỷ ban xã đến trường dài 500m. Hỏi mỗi ngày đi học (cả đi và về), Mai phải đi tất cả bao nhiêu héc - tô - mét? Trả lời : Mỗi ngày Mai phải đi tất cả …………hm.
Câu 9: Tìm hai số lẻ biết TBC của chúng bằng 46 và giữa chúng có 10 số lẻ. Số bé là : ……;Số lớn là : …...
Câu 10: 3dm 5cm = ………. cm ; Câu 11: 56cm x 5 = …….….... cm Câu 12: Bác Lan nhập về 5 bao gạo, mỗi bao 245kg. Sau đó bác nhập bổ sung thêm 268kg nữa. Số gạo bác Lan đã nhập về tất cả là : ……….kg.
Câu 13: Tổng hai số là 3658, nếu viết thêm chữ số 2 vào trước số bé thì được số lớn.
Trả lời :  Số lớn là : ………. ;Số bé là : ……………….
Câu 14: Một phép chia có thương bằng 2010. Nếu giữ nguyên số bị chia và tăng số chia lên 5 lần thì thương mới là …………………..………...
Câu15:Một khu đất HCN có chiều dài 36cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích HCN đó là : ..…cm
Câu16:Hiện nay mẹ 36 tuổi. Ba năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi con hiện nay là : …………….
Câu17:Một HCN có chu vi bằng 26cm chiều dài hơn chiều rộng 3cm. Diện tích HCN đó là : …….........cm
Câu 18:Một HCN có chu vi bằng 48cm chiều dài hơn chiều rộng 10cm. Diện tích HCN đó là : ………..cm
Câu 19: Tổng số tuổi của Minh và anh là 24 tuổi. Biết Minh kém anh 4 tuổi.
Tuổi Minh là : …………….. tuổi. Tuổi anh là : ……………. tuổi.
Câu 20: Ông hơn cháu 58 tuổi. Ba năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu là 84 tuổi.
Trả lời :  Tuổi ông hiện nay là : ……………tuổi; Tuổi cháu hiện nay là : ………….…..tuổi.
Câu 21: Giá tiền một bút chì là 1 500đ, giá tiền 1 bút bi là 2 500đ. Mẹ mua 3 cái bút chì và 2 cái bút bi. Như vậy mẹ phải trả cô bán hàng tất cả ………….…….đồng.
Câu 22: Một cửa hàng bán 5 thùng bánh và 6 thùng kẹo. Biết mỗi thùng bánh bán được 455 nghìn đồng, mỗi thùng kẹo 345 nghìn đồng. Cửa hàng đã bán được tất cả …………..nghìn đồng.
BÀI THI SỐ 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! (20đ)
Câu 1: 79 x 35 – 79 x 24 = ; Câu 2: 47 x 29 – 19 x 47 = 
Câu 3: 11 x 763 – 763 = ; Câu 4: 456 x 79 + 544 x 79 = Câu 5: 129 x 129 – 129 x 119 = ; Câu 6: 88 x 6 + 88 x 5 = 
Câu 7: 11 x 108 – 108 = ; Câu 8: 375 x 7 + 375 x 3 = 
Câu 9: 2009 x 45 + 2009 x 32 – 2009 x 67 = 
Câu 10: 2008 x 36 – 2008 x 8 – 2008 x 18 = 
Câu 11: Cho biểu thức: “583 + 6840: n”. Với n = 15, giá trị biểu thức đã cho là 
Câu 12: Hỏi nếu cạnh của một hình vuông tăng lên gấp 5 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên mấy lần ? Trả lời : Diện tích hình vuông đó tăng lên lần.
Câu 13: Tùng có 15 viên