Biên bản họp bình xét thi đua

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:10' 28-12-2012
Dung lượng: 9.8 KB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
( ( (

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
CUỐI HKI NĂM HỌC 2012 - 2013
TỔ KHỐI 5

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2012.
Địa điểm: Phòng học lớp 5B - Trường TH Trần Hưng Đạo.
Thành phần: Tổ khối 5 ( 5/5 đồng chí - Vắng 0).
Chủ trì: Đồng chí Phạm Xuân Toạn (TT).
Thư kí: Đồng chí Lại Khương Duy.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của tổ khối trong HKI
1/ Tư tưởng-chính trị
- Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.
- Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.
- Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.
- Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.
- Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao và các Hội thi.
- Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học hỏi cao.
2/ Chuyên môn
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Bài soạn bằng máy tính 100% và có chương trình lồng ghép cho các môn học theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục - Đào tạo.
- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp. Tổng số giờ dự trong HKI là 90 giờ; trong đó tổ chức thao giảng 8 giờ, thi giáo viên giỏi cấp Trường 2 đồng chí đều đạt loại Tốt; tổ chức được một chuyên đề soạn giáo án điện tử bằng Violet, kĩ thuật đổi đuôi và cắt Video clip(đ/c Duy); thiết kế và dạy nhiều tiết giáo án điện tử (cả tổ soạn và dạy được 28 tiết giáo án điện tử). Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ, hồ sơ đều được soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.
- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục - Đào tạo cấp.
- Đạt 1 giải Ba môn cầu lông cấp Huyện (đ/c Toạn).
- Đạt 1 giải Nhất Hội thi kể chuyện Bác Hồ cấp Huyện (đ/c Duy).
- Tích cực tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều đồng chí có cố gắng trong việc soạn giảng bằng giáo án điện tử (đ/c Duy, đ/c Toạn, đ/c Mão).
- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, trong đó có 6 HS được chọn tham dự Kì thi học sinh viết chữ đẹp cấp Huyện.
- Tổ chức tốt việc rèn luyện cho HS tham gia dự thi Violympic Tiếng Anh, giải Toán trên Internet.
- Tổ chức tốt kì thi Violympic Tiếng Anh cấp Trường.
- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.
- Có 2 em h/s khối 5 làm trụ cột cho đội tuyển thi “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em” và đã đạt giải Nhất cấp Huyện.
3/ Các hoạt động khác
- Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.
- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.
- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, 100% các lớp hoàn thành các khoản thu trong tháng 10, 11.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.
* Tồn tại:
+ Nề nếp sinh hoạt, thể dục vệ sinh của lớp 5A và 5D chưa thật tốt.
II/ Kết quả bình xét thi đua trong HKI
Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, sự thống nhất của Ban thi đua và 5 tổ trưởng, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TT
Tên
Ngày
công
Ch.
môn
Hồ

C.Tác
CN
HĐ GV
GA
ĐT
P.C
ĐĐ
B.cáo
Đ.phục
Chấm bài
Tổng
điểm
XL
Công
đoàn

1
Đ.chí Toạn
10
19
18,5
9,5
10
10
5
5
10
97
LĐTT
CĐVXS

2
Đ.chí
Thúy
10
19
18,5