Vòng 12 - Lớp 5 - 2012-2013 (3)

Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:55' 25-01-2013
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 662
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thơ)
VÒNG 12 – LỚP 5 – (25-01 – 2013) - 3
Bài : Khỉ con thông thái

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 75% của một số bằng 81,6 thì số đó là 
Câu 2: 125% của 840 là 
Câu 3: 125% của một số bằng 112,5 thì số đó là 
Câu 4: 60% của một số bằng 37,8 thì số đó là 
Câu 5: Cho 3 số có tổng bằng 181,66 . Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 5 ta được ba kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ hai là 
Câu 6: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết  số thứ nhất bằng 20% số thứ 2. Vậy số thứ hai là 
Câu 7: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là 
Câu 8: 58,07 × 6,78 – 58,07 × 6,68 = 
Câu 9: 26,9 × 28,41 – 26,9 × 28,4 = 
Câu 10: 11 × 46,79 – 46,79 = 

Bài 3 : Vượt chướng ngại vật