Đề kiểm tra & đáp án vòng 1

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:50' 07-09-2013
Dung lượng: 110.8 KB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2012 – 2013 (Đ1)
LỚP 4 – VÒNG 1
Họ và tên : ……………………………………….………………….….
BÀI 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:(10đ)

BÀI THI SỐ 2 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! (18đ)
Câu 1: Tính nhanh: 234 x 24 + 75 x 234 + 234 = 
Câu 2: Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số nào? Trả lời: Kết quả của dãy tính trên có tận cùng là chữ số 
Câu 3: Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650 là 
Câu 4: Nếu y = 5 thì giá trị của biểu thức 256 + y : 5 là 
Câu 5: Tính giá trị biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8. Với n = 8 giá trị của biểu thức 65 x n + 34 x n + n là 
Câu 6: Nếu y = 8 thì giá trị của biểu thức 1000 – 248 : y là 
Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6 Trả lời: Với n = 6 giá trị của biểu thức 665 x n + 3421 x 2 là 
Câu 8: Số gồm 5 vạn, 5 trăm, 3 chục, 2 đơn vị được viết là 
Câu 9: Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là 
Câu 10: Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng 36cm.  Trả lời: Diện tích hình vuông có chu vi 36cm là 
Câu 11: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46m, biết chiều dài hình chữ nhật bằng 15m. Chiều rộng hình chữ nhật là m.
Câu 12: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là cm.
Câu 13: Cho hình chữ nhật, nếu ta tăng chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 6cm thì được một hình vuông có chu vi 76cm. Tính diện tích hình chữ nhật. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là  
Câu 14: Tính diện tích của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng 14cm và giảm chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông có chu vi 92cm. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là 
Câu 15: Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi. Trả lời: Số cần tìm là 
Câu 16: Khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị? Trả lời: Khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ đơn vị.
Câu 17: Viết số có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng chục thì số đó không đổi. Trả lời:  Số đó là 
Câu 18: Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 5678 lít dầu, ngày thứ hai bán được số dầu bằng số dầu ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? Trả lời: Cả hai ngày cửa hàng bán được lít dầu.
BÀI 3: Thỏ tìm cà rốt: (18đ)
3.1 - Viết số gồm 6 chục nghìn, 3 đơn vị và 5 trăm . Số đó là : …………………………………
3.2 - Viết số gồm 4 đơn vị, 4 trăm nghìn . Số đó là : ……………………………………
3.3 - Nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số 45 thì số này tăng thêm ……………….. đơn vị .
3.4 - Với n = 10 thì biểu thức : 45 x n + 54 x n + n = ………………………………………
3.5 - Với a = 6 thì biểu thức : 124 x a + 621 = ……………………………………………..
3.6 - Với m = 5 thì biểu thức : 11 534 – 1 075 x m = ………………..
3.7 - Cho biểu thức : 135 : n + 1234 = 1243 thì n = ………………………………….
3.8 - Cho biểu thức M = 54 : m + 64. Biểu thức M có giá trị bằng 70 khi m = …………
3.9 - Dãy số liên tiếp từ 123 đến 567 có …………………………. số lẻ .
3.10 - Dãy số liên tiếp từ 234 đến 768 có ………………………. số lẻ .
3.11 - Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất sau khi lấy ra 12 lít thì số dầu còn lại bằng  thùng thứ hai ; thùng thứ hai sau khi lấy ra 5 lít thì còn lại 49 lít . Hỏi lúc đầu cả hai thùng có ………….. lít.
3.12 - Có ba bao gạo