XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:23' 10-09-2013
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO EAKAR
TRƯỜNG TIỂUHỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
EaKar - Đăk Lăk
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ!
Về dự giờ lớp 5D
Cuộc phản công ở Kinh thành Huế diễn ra vào thời gian nào? Kết quả ra sao?
Sau khi cuộc phản công ở Kinh thành Huế thất bại Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
Hãy kể tên 3 cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương.
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Lịch sử
+ Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu?

* Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam dựa vào ngành nông nghiệp là chủ yếu.
1. Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Sau khi đặt ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta?

Những việc làm đó đã dẫn đến sự ra đời của những ngành kinh tế mới nào ở nước ta?
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Lịch sử
1. Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
* Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta. Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt,…; lập các đồn điền, mở mang đường xá để vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của người dân nước ta.
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Lịch sử
1. Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
- Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào ?
* Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân.
Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam có gì thay đổi, có thêm những tầng lớp mới nào ?
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối TK XIX đầu TK XX.
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Lịch sử
* Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam, sự xuất hiện của các ngành kinh tế mới kéo theo sự thay đổi của xã hội. Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành, thành thị phát triển, buôn bán mở mang làm xuất hiện các tầng lớp mới như: viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là giai cấp công nhân.
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu TK XX.
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Một số hình ảnh nước ta vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Phía bên ngoài Gare (phố Hàng Cỏ) Hà Nội năm 1900
Kéo cày thay trâu
Kéo xe bằng sức người
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Lịch sử
Hàng Đào - Phố Hàng Đào, đất phường Đại Lợi - Đồng Lạc
Cầu Long Biên thời thuộc Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Phố Hàng Cỏ
Chợ Đồng Xuân
BƯU ĐIỆN HÀ NỘI
Từ cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập các nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta.
Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam: các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...
GHI NH?
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Lịch sử
H
A
Đ
Y
I
Ô
N
O
Á

G
S
N
N
Á
N
M
H
À

I

N
Đ
C
N
G
H
N
Y
N
G
G
I

I
Ô
C
H

2
3
4
5
6
7
T
1
K
H
A
I
Á
H
C
K
H
T
N
À
Ê
N
T
U
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
TRÒ CHƠI
Ô CHỮ KÌ DIỆU
Â
N
+ Tru?c khi th?c dõn Phỏp xõm lu?c, xó h?i Vi?t Nam cú nh?ng t?ng l?p no?
+ T? cu?i th? k? XIX, xó h?i Vi?t Nam cú gỡ thay d?i?
Củng cố :
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI !
Tạm biệt các em!
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
GỢI Ý
Ô CHỮ KÌ DIỆU
- Ô số 1: (Có 8 chữ cái) Đây là một từ chỉ hoạt động.
- Ô số 2: (Có 9 chữ cái) Đây là từ chỉ chung các tài nguyên có trong lòng đất .
- Ô số 3: (Có 4 chữ cái) Đây là một loại khoáng sản có màu đen. (Có nhiều ở Quảng Ninh)
- Ô số 4: (Có 6 chữ cái) Một trong những công trình thực dân Pháp xây dựng vào cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20.
- Ô số 5: (Có 7 chữ cái) Đây là từ chỉ những vùng trồng cà phê, cao su thời Pháp.
- Ô số 6: (Có 8 chữ cái) Một giai cấp xuất hiện nhiều thời Pháp.
- Ô số 7: (Có 9 chữ cái) Cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, Thực dân Pháp vơ vét gì của nước ta?
* Hàng dọc: (Có 7 chữ cái) Tình hình xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20.